AMACIMIZ

Hizmet kalitemizle sektöre örnek olan ve öncülük yapan bir şirket olmaktır. Müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti , en kısa sürede ve en iyi bilgi akışı ile vermektir. Bizler sigortacılık konusundaki bilgi ve deneyimlerimize güvenmekteyiz.

HEDEFİMİZ

Sigorta bilincini oluşturmak, poliçe yaptırırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda sigortalılarımıza bilgi vermek ve onların ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi satın almalarını sağlamaktır. Bu vesile ile de bilinçli müşteri kesimine ulaşmayı hedefliyoruz.

HAKKIMIZDA

Asya Türk Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 2008 yılında Ankara’da kurulmuştur. 2016 yılın'da Niğde'ye taşınmıştır. 2018 yılında ATS Vip Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. kuruldu.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizlere rağmen, sağlam ve seçkin sigortalı portföyü ile hizmetlerinde aksama yaratmamış, bunun sonucunda da sigortalılarının referansları ile her yıl bir katlanarak büyümüştür.

Yılda ortalama 12,000'i yeni bireysel, 500'ü yeni kurumsal olmak üzere tüm müşterilerine kaliteli hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır.

Bugüne kadar müşteri memnuniyeti odaklı çalışan şirketimiz, 7/24 parolası ile günün her saatinde sigortalılarımıza hizmet ve acil yardım desteği vermeye devam etmektedir.

Şirketimiz başlangıçta HDI Sigorta A.Ş acenteliği, sonrasında ise Neova Sigorta A.Ş, Unico Sigorta A.Ş, Gulf Sigorta A.Ş, Doğa Sigorta A.Ş, Orient Sigorta A.Ş, Koru Sigorta A.Ş, NN Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş, Ray Sigorta A.Ş, Atlas Mutuel Sigorta A.Ş, Aksigorta A.Ş, Corpus Sigorta A.Ş. ve Generali Sigorta A.Ş. acenteliği yapmıştır.


VİZYONUMUZ

Hayat Standardı Kalitesini güvence altına alacak, ihtiyaca dönük ürün ve hizmetleri; en uygun koşullarda sunarak, sektöründe tercih edilen örnek bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

Kişi ve kurumların değişen ihtiyaçlarına yönelik, geliştirdiği uygun çözümlerle, sadık müşteri anlayışını yaratacak, çağdaş ve güvenilir hizmetler sunmak. Sektörde poliçe satmak değil, hasar sonrası müşterilerimize hızlı eksiksiz ve tam bir hizmet verebilmektir.

STRATEJİMİZ

Müşteri memnuniyeti ile sigortalılarımızın bizi dostlarına tavsiye etmeleri için en iyi hizmeti vermektir.

YÖNTEMİMİZ

Sigorta konusunda müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda en kısa zamanda ve en doğru bilgi ile yardımcı olmak; internet üzerinden web sayfamızda da bu konulara açıklık getirmektir.

İLKELERİMİZ

Dürüst olmak en önde gelen ilkemizdir. Müşterilerimizin menfaatine olmayan bir ürünü onlara satmak veya eksik bilgilendirerek sigorta yapmak bizim ilkelerimiz arasında değildir. Sözünde durmak, verilen vaatleri yerine getirmek , sadece satış yapana kadar değil sonrasında da müşterimizin yanında olmak da ilkemizdir. Bizler sigorta konusunda en iyi hizmeti vereceğimizi biliyoruz.

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK

Türkiye'de sigortacılık Batı Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça yenidir. 1870 yılında İstanbul'da meydana gelen çok büyük bir yangının arkasından Türkiye'de yabancı sigorta şirketleri acentelik açarak Türk sigorta sektörüne tamamıyla hakim olmuşlardı. İlk ulusal sigorta şirketi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1916 yılında kurulmuş ve 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra diğer ulusal şirketlerce takip edilmiştir. Her ne kadar sigorta ibaresi ilk kez 1860 tarihli Ticaret Kanunu'nda yer almışsa da, sigortacılığın tarifi, sigorta sözleşmelerinin tipleri ve bunları yöneten şartlar bilahare 1906 tarihli Ticaret Kanunu'nda tanımlanmıştır. Ancak tüm yabancı ve yerel sigorta şirketlerinin faaliyetlerini düzenleyen ve poliçe sahiplerinin haklarını gözeten yasa, "Zorunlu Reasürans Yasası" ile birlikte 1927 yılında çıkarılmıştır. Böylece sigortacılık faaliyetlerinin ve denetleme ilkelerinin yasal şekli tesis edilmiştir. Türk Sigorta Sektörü halen bazı maddeleri zaman içinde gereksinime göre değiştirilmiş bulunan 1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile yürütülmekte olup mode, Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu ve bağımsız bir denetleme sistemine sahip yeni yasa taslağının yasalaşmasını beklemektedir.

1990 yılına kadar tarifeli bir piyasa olan Türk sigorta sektörü aynı yıl Türk ekonomisinin serbestleştirilmesi paralelinde Motorlu Araç Trafik Sigortaları hariç hayat-dışı branşlarda tarife sistemini terk etmiştir. Hayat Sigortaları zaten 1982 yılında serbestleştirilmiş idi. ֖te yandan, Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası (1989), Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (1991), Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası (1991) ve Meskenler için Deprem Sigortası (2000) kullanıma sunulmuştur. Kamu menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda zorunlu sigorta ihdası konusunda karar verme yetkisi Bakanlar Kurulu'na aittir.

Türkiye deprem riskine maruz olduğu için 1993 yılından bu yana yangın sigortalarına ek olarak deprem teminatı verilmesi halinde kullanılmak üzere koasürans ve muafiyet oranları içeren zorunlu bir Deprem ve Yanardağ Püskürmesi tarifesi yürürlüktedir. Ayrıca, değişik koasürans ve muafiyet oranları içeren ancak uygulaması zorunlu olmayan bir Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terörizm tarifesi de sektör tarafından kullanılmaktadır.

Yine 1993 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketleri yangın ve mühendislik branşlarında saklama paylarında kalan net primler ile bunların getirilerini deprem hasarlarını karşılamak üzere 15 yıl süreyle olağanüstü karşılık olarak ayırmak zorundadırlar.

2000 yılında, 1999 depremlerini takiben meskenler için zorunlu hale getirilmiş bulunan deprem sigortalarını yürütmek üzere tesis edilen "Doğal Afet Sigortaları Kurumu" (kısaca DASK) Pool'u tesis edilerek yönetimi beş yıllık bir süre ile bu konuda deneyimli MillşƒÂ® Reasürans T.A.Ş.ne verilmiştir. Türkiye'de faaliyette bulunan tüm sigorta ve reasürans şirketleri, sigortacılığın geliştirilmesi ve şirketler arasındaki dayanışmanın sağlanması konularında sigorta sektörü ile hükümet arasında bir halka oluşturan "Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği"ne üye olmak zorundadırlar. Türk sigorta endüstrisi Devlet Bakanlığına bağlı Hazine Müsteşarlığı'na bağlı olup Türkiye'de sigortacılık faaliyetleri kamu menfaatini korumak amacıyla Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanlığı'nın bir ünitesini oluşturan "Sigorta Denetleme Kurulu" tarafından denetlenmektedir. Bu denetim, zaman içinde değişen gereksinim ve talepler göz önüne alınarak zaman zaman değiştirilen 1959 tarihli "Sigorta Denetleme Yasası" kapsamında yürütülmektedir. Hazine Müsteşarlığı'nın Genel Müdürlük mertebesinde temsil edilen bir sigorta departmanı bulunmaktadır.

28 Mart 2001 tarihinde kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile kurulan bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003 yılında faaliyete geçti.

DÜNYA'DA SİGORTACILIK

Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller'de rastlanmaktadır. Zamanın ticaret merkezi durumundaki Babil' de, kervan tüccarlarına borç veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları halinde tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman, taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar.

Bu olay daha sonra Kral Hammurabi tarafından yasallaştırıldı. Hammurabi Kanunları'nın en büyük özelliği haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşılmasını öngörmeseydi. Bu, tehlike paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk öeğidir. M.֖. 600 yıllarında Hindu' lar sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya başladılar. Basit içerikli bu anlaşmalar, toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek sigortacılıkta ilk adımları ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Bu tür kredi anlaşmaları ortaçağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının temelini oluşturmuşlardır.Sonraları sigortaya daha yakın uygulamalar özellikle deniz ticaretinin geliştiği yerlerde görülmektedir. İlk denizci uluslardan Kartacalılar, Romalılar, Yunanlılar arasında, geminin taşıdığı yük üzerine borç verip geminin limana varamaması riskini taşıyan ve gemi salimen limana döndüğünde, hem verdiği borç miktarını , hem de taşıdığı riziko karşılığı faiz niteliğinde önemli pay alanlar bulunmaktaydı. Alınan bu faizlerin yüksekliği Kilise tarafından hoş görülmeyip, bir süre sonra da yasaklandı. Büyük olasılıkla bu yasak, olabilecek tehlikelere karşı önceden bir prim alma biçimine, dolayısıyla da sigorta fikrinin doğmasına yol açtı.Prim esaslı sigorta yaklaşık M.S. 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde görüldü. Gene de bugünkü anlamda sigortadan söz edilebilmesi için 14. yy' ı beklemek gerekti. Ekonomik koşulların değişmesi ile ticaret, 14. yy' dan başlayarak çok önemli gelişmeler gösterdi. O devirde deniz ticaretinde en ileride bulunan İtalya' da sigortaya gereksinim duyuldu ve deniz sigortası kavramı da ilk defa burada ortaya çıktı. İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya' nın Cenova Limanı' ndan Mayorka' ya "Santa Clara" adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlendi. İlk sigorta şirketi de 1424 yılında, yine Cenova şehrinde kuruldu. Sigorta konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barselona Fermanı' ydı. İtalya' daki başlangıçtan sonra, deniz sigortalarının özellikle 18. yy' da İngiltere' de geliştiği görülmektedir.

Denizde başlayıp gelişen sigortacılık, daha sonraları hayat sigortası fikrinin doğmasına neden oldu. Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi, kaptan, yolcular ve tayfaların da sigorta edilebilmesi fikrini getirdi. 17.yy.'da bir İtalyan bankeri olan Tonti'nin getirdiği "Tontines" denilen sistemde, belirli kişiler bir araya gelerek, belirlenen bir süre için ortaya belirli bir para koymakta, süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. İnsanların çoğu, kendilerinin başkalarından daha çok yaşayacaklarına inandıklarından epey rağbet gören bu sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek, öngörülen süreden önce ölenler için de, ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi öngörüldü. Ve hayat sigortalarına bir geçiş de bu şekilde başladı. 17.yy.'ın ikinci yarısı sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaya sahne olmuştur. Bunlardan ilki sigortacılıkta istatistik metod ve tekniğinin uygulanmaya başlaması (İhtimal Hesapları), ikincisi ise 2 Eylül 1666 tarihinde Londra'da meydana gelen ve dört gün sürerek 13.000 evle 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır. Kara sigortalarının doğmasına neden olan bu olay, halk üzerinde büyük etki yaratıp böyle felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alınması fikrini doğurdu. Gelişen bu fikirden hareketle 1667 yılında "Fire Office " (Yangın Bürosu) kurulmasından sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde ortaya çıkan ilk yangın sigorta şirketi Friendly Society faaliyete geçti. 1688 yılında İngiltere'de Lloyd's' un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir dönem başladı. Londra'da bulunan ve Edward Lloyd adında bir kişinin işlettiği kahvehane, gemi sahipleri, iş adamları, ve tüccarların deniz ticaretine ilişkin bilgi alışverişinde bulundukları bir mekan olmuştur. Burada sefere çıkan bir gemi veya geminin yükü üzerine teminat veren kişiler, "Underwriter" sıfatıyla belgeler düzenleyerek faaliyette bulunmaya başlamışlar ve yine bu kişiler Edward Lloyd'un ölümünden sonra, kendi aralarında Lloyd's adında bir topluluk kurmuşlardır. Lloyd's 1871 yılında İngiltere Parlamentosu'nun çıkardığı bir kanunla Birlik haline getirilmiştir. Lloyd's ilk yıllarında sadece deniz sigortaları sahasında faaliyet gösterirken sonraları kara sigortaları sahasına da geçmiş olup, günümüzde her türlü sigortanın yapılabildiği bir kuruluş haline gelmiştir. Lloyd's, dünyada başka benzeri olmayan, tamamen kendine mahsus bir sigorta kuruluşudur. Lloyd's bir sigorta şirketi olmayıp, sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu bir topluluk, bir birlik ve aynı zamanda dünya gemicilik istihbaratı konusunda bir merkezdir. Lloyd's' un en belirgin özelliği Lloyd's üyelerinin bütün varlıklarıyla sorumluluk taşımaları ve hiç bir zaman sigortalı ile doğrudan temas etmemeleri, ilişkinin "Broker" denilen aracı kişi veya firmalarla temin edilmesidir. Broker'lar Lloyd's ile çalışabilmek için buraya kaydolmakta ve müşterinin gerek sigorta gerekse tazminat alma işlerini takip etmektedirler.

Mode sigortacılığın doğuşuna deniz, kara sigortacılığına yangın, kaza sigortacılığına tren kazaları ile ilişkin bireysel kazalar öncülük ederken, sanayinin gelişmesiyle yaşanan büyük teknik hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır.20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır. 1999 yılında sigorta şirketleri dünya çapında 2 Katrilyon 324 Milyar USD prim üretimi gerçekleştirmiştir. Enflasyondan arındırılmış haliyle toplam prim üretimindeki reel artış oranı % 4.5'dir. Toplam primi % 39.2'si olan 912 Milyar USD hayat dışı sigortalarda; % 60.8'i olan l Katrilyon 412 Milyar USD hayat sigortalarında üretilmiştir. Hayat dışı ve hayat sigortalarında prim üretimindeki reel artış oranı sırasıyla % 1.2 ve % 6.9'dur. Tüm dünyada üretilen gayri safi yurtiçi hasılanın %7.52'si sigorta primleri için harcanmıştır. Hayat dışı sigortaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı % 2.95, hayat sigortalarının % 4.57'dir.

Kişi başına düşen sigorta primi tüm dünyada 387.3 Dolar; hayat dışı sigortalarda 151.9 Dolar, hayat sigortalarında 235.4 Dolar'dır. Kişi başına düşen sigorta primi sanayileşmiş ülkelerde 2296.7 Dolar, gelişmekte olan ülkelerde ise 39.9 Dolar'dır. Hayat dışı sigortalarda en yüksek harcama kişi başına 1.729 USD ile İsveç'te; hayat sigortalarında en fazla yatırım kişi başına 3.103 USD ile Japonya'da yapılmıştır. İleri derecede sanayileşmiş olan Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya ve Okyanusya ülkeleri küresel primin % 91.25'ini, hayat dışı sigorta priminin % 90.80'ini, hayat sigorta priminin % 91.55'ini üretmişlerdir. 1999 yılında sanayileşmiş ülkelerde sigorta sektörünün reel büyüme oranı % 4.5'dir. 1999 yılı Asya'daki ekonomik ve mali krizlerin etkilerinden kurtulma yılı olarak belirginlik kazanmış ve 1999 yılında gelişmekte olan pazarlarda sigorta sektöründe % 4.5 oranında reel büyüme sağlanmıştır. Hayat dışı sigortalardaki büyüme doksanlı yıllardan itibaren belirgin bir yavaşlama içine girmiştir. Hayat dışı sigortaların prim üretimi artış oranında yaşanan bu durum Avrupa ve Japonya'da fiyat serbestisinin de ilave katkıda bulunduğu kapasite fazlalığına bağlı olarak fiyatların küresel ölçekte düşmesinden kaynaklanmıştır. 1999 yılında hayat sigortası prim gelirleri hem geçen yıla göre, hem de son on yılın uzun dönemli ortalama trendine göre önemli bir artış kaydetmiş; Asya dışında, hayat sigortası şirketleri gerçek bir canlanma yaşamışlardır. 1999 yılında meydana gelen bu artış, gerek hayat dışı sigorta sektörünün artış oranından gerekse küresel ekonomik büyüme oranından oldukça yüksek gerçekleşmiştir. Hayat sigortasının düşük faiz oranlarının yanı sıra, devletlerin sunduğu emeklilik geliri konusunda duyulan kaygılar nedeniyle canlandığı düşünülmektedir.

2000 yılında dünyada rekor seviyede doğal afet meydana gelmiştir. Meydana gelen 850 kadar doğal afetin nüfus bakımından yoğun olmayan bölgeleri etkilemesi nedeniyle, 2000 yılında 1999 yılma göre ölü sayısı çok daha az olmuştur. Doğal afetlerde geçen yıl 75 bin insan ölürken, 2000 yılında ölü sayısının 17 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dolaylı ekonomik kayıplar hariç olmak üzere büyük ölçüde doğal afetlerden kaynaklanan toplam 38 Milyar Dolar tutarında maddi hasar meydana gelmiştir.2000 yılının sigorta şirketlerine maliyeti 11.1 Milyar Dolar olmuş, bu tutarın yaklaşık olarak 7.6 Milyar Dolar'ı doğal afetlerden, 3.5 Milyar Dolar'ı insanların neden olduğu hasarlardan kaynaklanmıştır. Fırtınaların yarattığı kayıpların % 73'ü, sellerin verdiği zararların ise sadece % 23'ü sigorta şirketleri tarafından karşılanmıştır.

Mozambik'te meydana gelen seller 2000 yılının en büyük felaketi olmuş ve bu felakette 500 bin insan evsiz kalmıştır. ABD'deki orman yangınları 1 Milyar Dolar'dan daha fazla maddi zarar yaratmıştır. Avrupa'nın güneydoğusunda özellikle Romanya'da meydana gelen sıcak hava dalgası ekili arazilerde büyük hasara sebep olmuş, kıtanın genelinde kuraklık 300 Milyon Dolar'dan daha fazla maddi hasara yol açmıştır. Sigorta kapsamına giren doğal afet hasarlarından Japonya'da meydana gelen Tokai Selleri 1 Milyar Dolar, İngiltere ve Fransa'da meydana gelen Orada Fırtınası 725 Milyon Dolar, İtalya, İsviçre, Fransa'da meydana gelen sel ve depremler 450 Milyon Dolar tutarında maddi hasara neden olmuştur. İnsanların neden olduğu ve sigorta kapsamına giren hasarların 1.4 Milyar Dolar'ı infilaklardan ve büyük yangınlardan, 1.3 Milyar Dolar'ı ise havacılık ve uzay kazalarından kaynaklanmıştır.Diğer sektörlerde olduğu gibi dünya sigorta sektöründe de 2000 yılında birleşme ve satın alma hareketleri devam etmiştir.

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ

SİGORTA
Sigorta; Bir kişi veya kuruluşun para ile ölçülebilir menfaatleri ile ilgili risklerin gerçekleşmesi durumunda oluşacak hasarlar ve buna bağlı zararları karşılamak üzere, belirli bir prim karşılığında, verilen teminata ilişkin yapılan anlaşmadır.

SİGORTALANABİLİR MENFAAT
Sigorta ile güvence altına alınan, maddi veya manevi değerler üzerindeki menfaatlerdir. Sigorta sözleşmesi (poliçe) yapılırken sigortalanabilir bir menfaat ilişkisinin bulunması gereklidir. Rizikonun gerçekleşmesi neticesinde sigortalının yasal, para ile ölçülebilir bir zararı ve fiziki bir kaybı olmalıdır. Kanunlara, ahlaka, adaba aykırı işlemler sonucu doğacak menfaatler sigorta edilemez.

POLİÇE
Sigortacı ile sigortalı arasında yapılmış olan sigorta sözleşmesinin şartlarını gösteren bir belgedir.

SİGORTA İSTEK FORMU (TEKLİFNAME)
Poliçenin düzenlenmesinde esas alınan unsurları içeren belgedir.

SİGORTALI TARAFLAR
Sigortacı; Sigortalanmak isteyen kişi veya kuruluşa sigorta sözleşmesi gereğince, prim karşılığında teminat veren sigorta şirketidir.Sigorta ettiren; Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapan kişi veya kuruluştur. Sigortalı; Sigortalanabilir menfaati güvence altına alınan kişi veya kuruluştur.

PRİM
Sigortacının sigorta sözleşmesi ile teminat altına aldığı riske karşılık sigortalının ödediği ücrettir.

RİSK
Sigortalının iradesi dışında oluşan ve para ile telafi edilebilen zarardır.

ZEYİLNAME (POLİÇE EKİ)
Poliçe ile ilgili yapılan değişikliklerin gösterildiği ektir.

KLOZ
Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notudur.

GENEL ŞARTLAR
T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı tarafından sigorta dalları ve türleri itibariyle ayrıntılı olarak düzenlenen poliçenin genel hükümlerini içeren belgeye denir.

HASAR
Poliçe genel şartlarında yeralan rizikonun gerçekleşmesi (menfaatin zarara uğraması) halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması durumudur.

SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sigorta yaptırırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1. Sigorta sözleşmeleri temel olarak sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esas alınarak düzenlenmektedir.
Satın almak istediğiniz güvencenin mahiyetinin sigorta şirketi yetkilileri tarafından tam olarak anlaşılması size sunulacak poliçenin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamasını sağlayacaktır. Ayrıca, sigorta talebinde bulunanın sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunması ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

2. Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hşƒÂ¢linde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren Bilgilendirme Formunu mutlaka alın ve okuyun.

3. Poliçenizi mutlaka okuyun.
Poliçeniz, sigorta şirketi ile sigorta ettiren / sigortalı arasında yapılan bir sözleşmedir. Dolayısıyla hem sigorta şirketini hem de sigorta ettireni / sigortalıyı bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Bu nedenle, gerek size düşen yükümlülükleri gerekse sigorta şirketinin size karşı yükümlülükleri öğrenmek için poliçenizi ve eklerini mutlaka okuyun.

4. Sigorta Genel Şartlarını inceleyin.
Sigorta Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve sigorta teminatının kapsamı, sigorta şirketi ile sigorta ettiren / sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık durumunda takip edilecek prosedürler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri içeren Tebliğ niteliğindeki mevzuattır. Sigorta sözleşmesinin bir parçası olması nedeniyle bütün sigorta şirketleri Sigorta Genel Şartlarını sözleşme ile birlikte müşteriye vermek zorundadır. Satın almak istediğiniz ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmek üzere bu kaynaktan yardım alabilirsiniz. Hatta sigorta poliçenizi almadan önce sigorta genel şartını incelemeniz satın almak istediğiniz poliçenin kapsamı konusunda bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Sigorta Genel Şartlarına Internet aracılığı ile www.sigortacilik.gov.tr ya da www.tsrsb.org.tr

5. Sigorta Poliçesinde tarafınıza sunulan teminatların kapsamını tam olarak öğrenin.
Sigorta şirketinden satın almış olduğunuz poliçenin size hangi güvenceleri sağladığı konusunda aklınızda hiç bir tereddüt kalmayacak şekilde bilgi edinin.

6. Sigorta poliçenizde özel şartların neler olduğunu inceleyin.
Sigorta şirketleri, Sigorta Genel Şartlarını daraltıcı olmamak kaydıyla sigorta sözleşmesinde tarafların görev ve yükümlülüklerini gösteren özel şartlar öne sürebilir. şƒÂ–zel şartlar hakkında bilgi sahibi olmanız gelecekte bir süpriz ile karşılaşmamanız için büyük bir önem taşımaktadır.

7. Poliçeniz hakkında aklınıza gelen her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişiye sorun.
Poliçeniz ve eklerinde yer alan bütün hükümleri okumanıza rağmen anlamadığınız hususlar var ise sigorta poliçenizi düzenleyen kişiye sorun. Bu kişinin yardımını yeterli bulmuyorsanız sigorta hukuku konusunda uzman bir avukata başvurabilirsiniz.

8. Poliçenizin ücretini ödeyin.
Sigorta Mevzuatına göre, sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla, sözleşmenizin hüküm ifade edebilmesi için sigorta şirketine poliçede yazan ücreti mutlaka ödemiş olmanız gerekmektedir.

9. Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulaması var ise bunun size sağladığı avantaj ve dezavantajları öğrenin.
Sigorta şirketleri tarafından satılan çoğu sigorta poliçesinde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasının yer aldığı görülmektedir. Bahse konu uygulama ile kisaca poliçede belirtilen risklerin bir kısmının sigorta talebinde bulunanın üzerinde kalması karşılığında sigorta bedelinde indirim yapılmaktadır. Hasar anında alacağınız tazminat miktarının hesaplanmasında bir hayli etkili olan muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının size sağlayacağı avantaj ve dezavantajları öğrenmeniz bu açıdan önem taşımaktadır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için www.sigortacilik.gov.tr / Sigortali Köşesi / Sıkça Sorulan Sorular bölümünden yararlanılabilir.

10. Zorunlu Trafik Sigortanızı yaptırdıktan sonra poliçenizi www.tramer.org.tr kontrol edebilirsiniz.

11. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdıktan sonra poliçenizi www.dask.gov.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.

SİGORTA KAZA TESPİT TUTANAĞI

BU TUTANAK YALNIZ MADDİ HASARLA SONUÇLANAN KAZALARDAN SONRA KAZAYA KARIŞAN DİĞER SÜRÜCÜ VEYA SÜRÜCÜLERLE KAZANIN OLUŞ ŞEKLİNİN TUTANAK İLE TESPİTİNDE ANLAŞTIĞINIZ TAKDİRDE DOLDURULACAKTIR.

kazatespittutanagi
ornekkazatespittutanagi
DİKKAT!!!
Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesiyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz.
* Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
* Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
* Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
* Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
* Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
* Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
* Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, ( Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşilkart-Green Card belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir)
* Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.
* Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir.
* Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın veya kendi aracınızın trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.
* İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir.

1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi ve yerine ilişkin bilgiler yazılacaktır.
3 numaralı alan varsa görgü tanıklarının irtibat bilgilerine ayrılmıştır.
4, 5 ve 6 numaralı alanlara sürücüye, araca ve Trafik poliçesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.
7 numaralı alanda yer alan kutucuklardan uygun olanı (x) ile işaretleyiniz. Bu alanın doldurulması zorunlu olmamasına rağmen şirketin olayı kısa sürede değerlendirmesi için önemlidir.
8 numaralı alan yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş ve trafik sigortası yerine geçen Yeşilkart - Green Card belgesine sahip araçlar için doldurulacaktır.
9 numaralı alanda yer alan araç türleri üzerinde aracın ilk darbeyi aldığı yeri işaretlemeyi unutmayınız.
10numaralı alana çarpışma yerinin ve anının taslağını mutlaka çiziniz. Taslak üzerinde cadde ve sokak ismi belirtilmeli, aracın gittiği yön işaretlenmeli, yol çizgileri çizilmelidir. Araçlar A ve B aracı olarak işaretlenmelidir.
11 numaralı alana sürücüler kaza ile ilgili görüşlerini yazacaklardır.Sürücü görüşleri için 10 numaralı alanın yeterli olmadığı durumlarda görüşler beyaz bir sayfa kullanılarak tamamlanabilir.
11 numaralı alanın açıklamadaki şekilde doldurulmasından sonra 12 numaralı alanın sürücüler tarafından imzalanması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersizdir.

TRAFİK SİGORTASI

Trafik sigortası, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan ve trafiğe çıkan her aracın sahip olması zorunlu sigorta ürünüdür.

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Trafik Sigortası genellikle Kasko Sigortası ile karıştırılır. Trafik Sigortası’nın Kasko Sigortası’ndan farkı, sigortayı yaptıranın aracının değil; karşı tarafın hasar gören aracının zararlarının karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigortadır.

KASKO SİGORTASI

Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar.

Kasko Sigortası, zorunlu Trafik Sigorta’sının aksine karşı taraftaki aracı değil; sigorta sahibinin kendi aracını güvence altına almasını sağlar ki bu durum Kasko ve Trafik sigortaları arasındaki farktır.

İsteğe bağlı sigortalar arasında yer alan Kasko Sigortası’nı ATS Sigorta’nın avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçeleriyle birlikte güçlendirebilir, araba sürme keyfinize güveni ve huzuru ekleyebilirsiniz.

ATS Sigorta’dan Kasko Sigorta poliçesi alanlar; hasarsızlık indirimi koruma ek teminatından mini onarım hizmetine, çok sayıda anlaşmalı servis istasyonu seçeneğinden 7 gün/24 saat hizmet sağlayan asistans yardımlarına kadar çok sayıda hizmetten yararlanma ayrıcalığına da kavuşmaktadır.

Kasko Sigortası ile hem aracınızı hem de bütçenizi güvence altına almış olursunuz.

KONUT SİGORTASI

Konut Sigortası ürünümüz, eviniz ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulamasıdır.

Evin ve içerisindeki eşyaların oturulamaz hale geldiği durumlarda, taşınma veya enkaz kaldırma gibi giderler sizi mağdur edebilir. Ayrıca evinizde oluşabilecek hasarlar yüzünden kiracınızı taşınmak zorunda bırakabilir, bu nedenle kira gelirinizden mahrum olabilirsiniz.

ATS Sigorta’nın Konut Sigortası, tek bir poliçe ile birçok durum için güvence sunmaktadır. Yangın, deprem, fırtına, sel ve su baskını gibi durumlar sonucu evdeki eşyaların teminat altına alınması konut paket sigortasının kapsamındadır.

DEPREM (DASK) SİGORTASI

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir.

Sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri, bu şirketlerin acenteleri ve banka şubeleri tarafından düzenlenmektedir. ATS Sigorta diğer tüm sigorta hizmetlerinde olduğu gibi Zorunlu Deprem Sigortası ile de güvenli ve huzurlu bir hayatı sizlere sunmaktadır.

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

SAĞLIK SİGORTASI

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

HAYAT SİGORTASI

Hayatı planlarken belki de en kaygılı olduğumuz konu, ardımızda bırakacağımız sevdiklerimiz için bir birikimimiz olup olmadığıdır. Hayat sigortası sahibi olarak bu endişenizi giderebilir ve ailenizi koruma altına alabilirsiniz.

Hayat sigortasına dair kapsamlı bilgi sahibi olmak önemlidir. Hemen hayat sigortası teklifi talep ederek ilk adımı atabilirsiniz. Çünkü bu sigorta size tam koruma sağlar ve sizin yakınlarınızın yanında olamasanız da sizin onlara sağladığınız güvence her zaman onların yanında olur.

NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda ATS Sigorta tarafından teminat altına alınır.

Bir başka yük taşıma sigortası olan Kıymet Taşıma Sigortası ürünümüz ile altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşıma aracı ile taşınması sırasında, bir kaza sonucunda zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alıyoruz.

SEHAYAT SİGORTASI

ATS Sigorta olarak bu ürünümüz ile yalnızca tatil sırasında olabilecek riskler için değil, tur ile yapılan tatilin iptal olması ve aile üyelerinden birinin ölümü veya evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması gibi kişileri beklemedikleri bir anda hazırlıksız yakalayan durumlar karşısında da sigortalımızı koruyoruz.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi, yurtdışı seyahatlerimizde de beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yabancı bir ülkede isek, kendimizi daha da güvende hissetmek isteriz. Bu sigorta, aynı zamanda Schengen (Şengen) anlaşmasına dahil olan ülkelere girişte vize için zorunlu tutulan Seyahat Sigortası'nı tam anlamıyla karşılayan teminatları içeriyor.

İŞYERİ SİGORTASI

İşyerinde güvenle ve huzurla çalışmak işyeri paket sigortası yaptırmakla mümkündür. ATS Sigorta olarak bu ürünümüz; işyeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

İş yerlerindeki mallardan eşyaya, elektronik cihazlardan makinelere, müşterilerinizden çalışanlarınıza kadar tüm taşınır ve taşınmazlarınız ATS Sigorta’nın en ekonomik çözümle size sunduğu işyeri paket sigortası ürünüyle güvence altında.

MÜHENDİS SİGORTASI

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler neticesinde, iş dünyası özellikle taahhüt projelerine yönelmeye başlamışlardır. Türk Müteahhitlerimiz’in önceden edindikleri tecrübeler ve başarı ile tamamlanmış oldukları birçok projeden elde ettikleri referanslar ile yurtdışında ve yurtiçinde üstlendikleri proje sayısı arttırmışlardır.

ATS Sigorta "Mühendislik Riskleri" yönetimi ekibi Müteahhitlerimiz’in yurtiçi ve yurtdışında üstlendikleri projelerde ihtiyaç duyacakları İnşaat ve Montaj sigorta ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunarak, müşterilerinin değerini maksimize etmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca Mühendislik Branşı kapsamında yer alan "Makine Kırılması" ve "Elektronik Cihaz" sigortaları da teminat kapsamı altına alınabilmektedir.

TARIM SİGORTASI

Ekonomiye can veren tarım sektöründe üreticileri desteklemek, geçim kaynaklarında meydana gelecek riskleri güvence altına almak ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri muhtemel zararları telafi etmek amacıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) ile çiftçilerimizin daima yanında, yakınında bulunmaktadır.

KAZA SİGORTASI

Ferdi kaza sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır.

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Bu nedenle çalışanlar ferdi kaza sigortası poliçesi yaptırarak başlarına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı kendilerini, hatta dolaylı olarak ailelerini güvence altına almış olurlar.

Ferdi kaza sigortası ürünleri, sağladıkları teminatlara kıyasla oldukça cazip primler ile sunulmaktadır. Günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek kazaları düşündüğümüzde, kazaya uğrayan sigortalının veya bir vefat halinde geride kalanların sıkıntılarını maddi açıdan hafifletebilecek bu ürünümüzün yanında istenirse asistans hizmetlerini de poliçeye dahil etmektedir.

ACENTELERİMİZ

Kurumsal çözümler sunan ve kendi alanında en iyisi olmayı amaçlayan ATS Sigorta güçlü çözüm ortakları ile başarılı hizmetlerine devam ediyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sizlere daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için teşekkür, eleştiri yakınma ve önerilerinizi bizimle paylaşın.
adres Merkez: Niğde Bor Yolu Doğa Plaza 5.Km NİĞDE adres Şube: Şahinali Mahallesi Şehit Bayram Aksoy Sokak No:2/14 Hukuk Plaza NİĞDE telefon Telefon: 0 388 225 02 05 telefon Telefon: 0 388 225 51 51 faks Faks: 0 388 225 02 08 mail E-Posta: info@asyaturksigorta.com.tr saat Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma: 08:00 - 19:00
Cumartesi: 09:30 - 18:00
Pazar: Kapalı
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Mesajınız